Science Live Show "UNIVERSE"
About UNIVERSE Weekly UNIVERSE
Contents Music
UNIVERSE in JSF Staffs
Traveling UNIVERSE Go to Japanese page. Links
Related Events Site Search
Staffs
Host(esse)s
Assistants

Guests

Assistants

Assistants of UNIVERSE in Science Museum, who have managed Live Show and operated simulations, are following.
For detail of Team Chimons, voluntatary students' assistant group, please refer to http://www.chimons.org/.

 • ITO, Tetsuya
 • KONAMI, Takahiro
 • MARUYAMA, Isao
 • TAKAHEI, Toshiyuki
 • NUKATANI, Sorahiko
 • NOGUCHI, Katsuyuki
 • Dr. NOMOTO, Tomonori
 • Dr. YANASE, Wataru
 • ITO, Teruaki
 • Dr. KAMEGAI, Kazuhisa
 • HIRANO, Rieko
 • ONO, Akiko
 • OBARA, Atsushi
 • KINOSHITA, Hideo
 • MATSUURA, Kyo
 • Dr. HONDA, Mitsuhiko
 • YAMAMOTO, Nao
 • NAITO, Seiichiro
 • HATANAKA, Ryo
 • YODO, Yasuhide
 • HIYOSHI, Maiko
 • WASHITAKE, Norihisa
 • TAKEMOTO, Takasuke
 • NAKANO, Akiko
 • YAMAMOTO, Yasushi
 • KOIKE, Kuniaki
 • FUJISIGE, Wataru
 • Dr. HIRAMATSU, Masaaki
 • SEKIDO, Aya
 • MIYAMOTO, Hideaki
 • Dr. OGAWA, Satoi
 • MIYAGAWA, Akiko
 • INAMURA, Hiroko
 • UTSUMI, Yosuke
 • MIYAMOTO, Daisuke
 • MATSUSHITA, Kaoru
 • MORI, Yuki
 • FURUKAWA, Takahiro
 • OGINO, Shino
 • ADACHI, Naoki
 • MARUYAMA, Miyoko
 • TAKATSU, Takahiro
 • ARIMITSU, Takahiko
 • YAMADA, Shota
 • ISHIDUKA, Natsuko
 • SASAKI, Yuichi
  • MATSUSHITA, Manami
  • SUTOH, Naomi
  • UENO, Haruka
  • NISHIMURA, Tomohide
  • YOSHIDA, Naohiro
  • KURAMOTO, Chika
  • UEDA, Yuta
  • KATAOKA, Takuro
  • SAGISAKA, Takeru
  • BABA, Ryusuke
  • MISAWA, Ruka
  • KAWAMURA, Madoka
  • SAITOH, Hiroo
  • IMADA, Hiroaki
  • YAJIMA, Masahiro
  • SUZUKI, Akiri
  • SATO, Maya
  • SUZUKI, Yumiko
  • WATANABE, Makiko
  • NISHIMURA, Koichi
  • SHIBATA, Yoshiki
  • ENOMOTO, Aiko
  • IIDA, Takaya
  • NAKAZATO, Kaori
  • OYAMA, Yuina
  • OSUGA, Kohei
  • SHIOTA, Maya
  • MIYANO, Aya
  • HASHIMOTO, Yoshihumi
  • YAMAUCHI, Satoko
  • USHIODA, Kazutoshi
  • FUKUSHIMA, Kodai
  • ITO, Mayu
  • NAKAZAWA, Koyomi
  • KIMURA, Yuri
  • ODA, Tatsunori
  • KUWAHARA, Sho
  • GOTO, Akihito
  • WATANABE, Tinatsu
  • KIMURA, Masato
  • SHIRAGA, Shiraga
  • SHIMAKURA, Takumi

  Contact address: info@chimons.org
  (c) 1999-2009, Team Chimons, All rights reserved..